Tìm hiểu “Lucy người vượn phương Nam” là ai?

“Người vượn phương Nam Lucy” được coi là một phát hiện chưa từng có trong lịch sử, với ý nghĩa to lớn trong việc phát hiện ra nguồn gốc tiến hóa của con người. Doodle mới của Google khá đơn giản, nhưng nó đã minh họa được sự tiến hóa từ loài vượn thành con … Read more